☎️ điện thoại bàn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđiện thoại bàn
GoogleĐiện thoại màu đen
TwitterĐiện thoại
Unicodeđiện thoại bàn
Từ đồng nghĩađiện thoại
Chuyên mụcĐối tượng | điện thoại
Thẻbiểu tượng cảm xúc trên điện thoại | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

điện thoại bàn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☎️ 260E FE0F điện thoại bàn
260E (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn