📟 Máy nhắn tin

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy nhắn tin
GoogleMáy nhắn tin
TwitterMáy nhắn tin
Unicodemáy nhắn tin
Chuyên mụcĐối tượng | điện thoại
Thẻbiểu tượng cảm xúc trên điện thoại

Hình ảnh

Máy nhắn tin biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📟 1F4DF máy nhắn tin