📞 ống nghe điện thoại bàn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleống nghe điện thoại bàn
GoogleBộ nhận điện thoại
TwitterỐng nghe điện thoại
Unicodeống nghe điện thoại bàn
Từ đồng nghĩađiện thoại và ống nghe
Chuyên mụcĐối tượng | điện thoại
Thẻbiểu tượng cảm xúc trên điện thoại

Hình ảnh

ống nghe điện thoại bàn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📞 1F4DE ống nghe điện thoại bàn