📠 Máy fax

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applefax
GoogleMáy fax
TwitterMáy fax
Unicodemáy fax
Chuyên mụcĐối tượng | điện thoại

Hình ảnh

Máy fax biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📠 1F4E0 máy fax