🦑 Mực ống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemực
GoogleN/A
TwitterMực ống
Unicodemực ống
Từ đồng nghĩathân mềm và thức ăn
Chuyên mụcẨm thực | Hải sản
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu hồng | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Mực ống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦑 1F991 mực ống