🦐 Tôm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletôm
GoogleN/A
TwitterTôm hùm
Unicodetôm
Từ đồng nghĩanhỏ, thức ăn và tôm cua
Chuyên mụcẨm thực | Hải sản
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Tôm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦐 1F990 tôm