🦀 Cua

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecua
GoogleCrab
TwitterCon cua
Unicodecua
Từ đồng nghĩacung cự giải và cung hoàng đạo
Chuyên mụcẨm thực | Hải sản
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Cua biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦀 1F980 cua