🦞 Tôm hùm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletôm hùm
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodetôm hùm
Từ đồng nghĩacàng, hải sản và xúp tôm cua
Chuyên mụcẨm thực | Hải sản
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Tôm hùm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦞 1F99E tôm hùm