🥲 Mặt cười với nước mắt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt mỉm cười có nước mắt
GoogleN/A
TwitterMặt cười có nước mắt
Unicodemặt cười với nước mắt
Từ đồng nghĩabiết ơn, hạnh phúc, khóc, mỉm cười, nhẹ nhõm, nước mắt, tự hào và xúc động
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với tình cảm
Thẻbiểu tượng cảm xúc khóc | Biểu tượng cảm xúc hạnh phúc

Hình ảnh

Mặt cười với nước mắt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥲 1F972 mặt cười với nước mắt