😙 Mặt hôn mắt cười

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang hôn với hai mắt híp lại
GoogleMặt đang hôn với đôi mắt cười
TwitterMặt đang hôn với mắt cười
Unicodemặt hôn mắt cười
Từ đồng nghĩacười, hôn, mắt và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với tình cảm

Hình ảnh

Mặt hôn mắt cười biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😙 1F619 mặt hôn mắt cười