😘 Mặt đang hôn gió

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang hôn gió
GoogleMặt đang gửi một nụ hôn
TwitterMặt hôn gió
Unicodemặt đang hôn gió
Từ đồng nghĩahôn và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với tình cảm
ThẻBiểu tượng cảm xúc trái tim | biểu tượng cảm xúc hôn

Hình ảnh

Mặt đang hôn gió biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😘 1F618 mặt đang hôn gió