😗 Mặt hôn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang hôn
GoogleMặt đang hôn
TwitterMặt đang hôn
Unicodemặt hôn
Từ đồng nghĩahôn và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | đối mặt với tình cảm
Thẻbiểu tượng cảm xúc hôn

Hình ảnh

Mặt hôn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😗 1F617 mặt hôn