😪 Mặt buồn ngủ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt buồn ngủ
GoogleMặt buồn ngủ
TwitterMặt buồn ngủ
Unicodemặt buồn ngủ
Từ đồng nghĩabuồn ngủ và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt buồn ngủ
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn | biểu tượng cảm xúc bị bệnh | biểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

Mặt buồn ngủ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😪 1F62A mặt buồn ngủ