😴 Mặt đang ngủ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang ngủ
GoogleMặt buồn ngủ
TwitterMặt đang ngủ
Unicodemặt đang ngủ
Từ đồng nghĩamặt, ngủ và zzz
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt buồn ngủ
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh | biểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

Mặt đang ngủ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😴 1F634 mặt đang ngủ