😌 Mặt nhẹ nhõm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt thanh thản
GoogleMặt thanh thản
TwitterMặt nhẹ nhõm
Unicodemặt nhẹ nhõm
Từ đồng nghĩamặt và nhẹ nhõm
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt buồn ngủ
Thẻbiểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

Mặt nhẹ nhõm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😌 1F60C mặt nhẹ nhõm