😔 Mặt trầm ngâm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt buồn trầm ngâm
GoogleMặt trầm ngâm
TwitterMặt trầm ngâm
Unicodemặt trầm ngâm
Từ đồng nghĩamặt, thất vọng và trầm ngâm
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt buồn ngủ
Thẻbiểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

Mặt trầm ngâm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😔 1F614 mặt trầm ngâm