🤜 Nắm đấm hướng sang phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenắm đấm hướng sang phải
GoogleN/A
TwitterNắm đấm sang phải
Unicodenắm đấm hướng sang phải
Từ đồng nghĩacơ thể, hướng phải, nắm đấm và sang phải
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay khép lại
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Nắm đấm hướng sang phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤜 1F91C nắm đấm hướng sang phải 🤜🏻 🤜🏼 🤜🏽 🤜🏾 🤜🏿