🤛 Nắm đấm hướng phía trái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenắm đấm hướng sang trái
GoogleN/A
TwitterNắm đấm sang trái
Unicodenắm đấm hướng phía trái
Từ đồng nghĩacơ thể, hướng trái, nắm đấm và sang trái
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay khép lại
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Nắm đấm hướng phía trái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤛 1F91B nắm đấm hướng phía trái 🤛🏻 🤛🏼 🤛🏽 🤛🏾 🤛🏿