✊ Nắm đấm giơ lên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenắm đấm giơ lên
GoogleGiơ quả đấm
TwitterNắm đấm giơ lên
Unicodenắm đấm giơ lên
Từ đồng nghĩacú đấm, nắm tay, siết chặt và tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay khép lại
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Nắm đấm giơ lên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
270A nắm đấm giơ lên ✊🏻 ✊🏼 ✊🏽 ✊🏾 ✊🏿