👊 Nắm đấm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenắm đấm
GoogleBiểu tượng quả đấm
TwitterNắm đấm
Unicodenắm đấm
Từ đồng nghĩacú đấm, cơ thể, nắm chặt, nắm tay, siết chặt, sắp tới, tay và đấm
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay khép lại
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | Biểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Nắm đấm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👊 1F44A nắm đấm 👊🏻 👊🏼 👊🏽 👊🏾 👊🏿