📯 Kèn bưu chính

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekèn bưu chính
GoogleCòi bưu chính
TwitterKèn đồng
Unicodekèn bưu chính
Từ đồng nghĩabưu chính, bưu điện và kèn
Chuyên mụcĐối tượng | âm thanh
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư | biểu tượng cảm xúc âm nhạc

Hình ảnh

Kèn bưu chính biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📯 1F4EF kèn bưu chính