🔔 Cái chuông

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechuông
GoogleChuông
TwitterChuông
Unicodecái chuông
Chuyên mụcĐối tượng | âm thanh
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh

Hình ảnh

Cái chuông biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔔 1F514 cái chuông