🔕 Chuông với dấu gạch chéo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechuông bị tắt tiếng
GoogleChuông có tiếng gõ hủy
TwitterChuông có dấu gạch bỏ
Unicodechuông với dấu gạch chéo
Từ đồng nghĩachuông, cấm, im lặng và tắt tiếng
Chuyên mụcĐối tượng | âm thanh

Hình ảnh

Chuông với dấu gạch chéo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔕 1F515 chuông với dấu gạch chéo