📣 Loa phóng thanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleloa cổ vũ
GoogleLoa cổ động
TwitterLoa cổ vũ
Unicodeloa phóng thanh
Từ đồng nghĩacổ vũ, loa cầm tay, loa điện cầm tay và sự truyền đạt
Chuyên mụcĐối tượng | âm thanh
Thẻbiểu tượng cảm xúc trên điện thoại

Hình ảnh

Loa phóng thanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📣 1F4E3 loa phóng thanh