🪬 Hamsa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehamsa
GoogleN/A
TwitterHamsa
Unicodehamsa
Từ đồng nghĩaFatima, Mary, Miriam, bùa, bùa hộ mệnh, bảo vệ, sự bảo vệ và tay
Chuyên mụcĐối tượng | đối tượng khác
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh | biểu tượng cảm xúc mắt | Biểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Hamsa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪬 1FAAC hamsa