⚱️ Bình đựng tro cốt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebình đựng tro cốt
GoogleFuneral urn
TwitterHũ cốt
Unicodebình đựng tro cốt
Từ đồng nghĩabình đựng di cốt, cái chết và tang lễ
Chuyên mụcĐối tượng | đối tượng khác

Hình ảnh

Bình đựng tro cốt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⚱️ 26B1 FE0F bình đựng tro cốt
26B1 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn