🚬 Thuốc lá

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethuốc lá
GoogleBiểu tượng hút thuốc
TwitterBiểu tượng hút thuốc
Unicodethuốc lá
Từ đồng nghĩahút thuốc
Chuyên mụcĐối tượng | đối tượng khác

Hình ảnh

Thuốc lá biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚬 1F6AC thuốc lá