⚰️ Quan tài

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequan tài
GoogleCoffin
TwitterQuan tài
Unicodequan tài
Từ đồng nghĩacái chết
Chuyên mụcĐối tượng | đối tượng khác
Thẻbiểu tượng cảm xúc sợ hãi

Hình ảnh

Quan tài biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⚰️ 26B0 FE0F quan tài
26B0 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn