🍴 Dĩa và dao

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledĩa và dao
GoogleDao và nĩa
TwitterDao nĩa
Unicodedĩa và dao
Từ đồng nghĩadao, dĩa và nấu nướng
Chuyên mụcẨm thực | bát đĩa

Hình ảnh

Dĩa và dao biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍴 1F374 dĩa và dao