🍽️ Dĩa và dao với đĩa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledĩa và dao với đĩa
GoogleFork and knife with plate
TwitterDao và nĩa với đĩa
Unicodedĩa và dao với đĩa
Từ đồng nghĩadao, nĩa, nấu nướng và đĩa
Chuyên mụcẨm thực | bát đĩa
Thẻbiểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Dĩa và dao với đĩa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍽️ 1F37D FE0F dĩa và dao với đĩa
🍽 1F37D (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn