🏺 Vò hai quai

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevò hai quai
GoogleAmphora
TwitterVò hai quai
Unicodevò hai quai
Từ đồng nghĩaBảo Bình, bình, bảo bình, công cụ, hoàng đạo, nấu, nấu ăn, uống và vò hai quai
Chuyên mụcẨm thực | bát đĩa

Hình ảnh

Vò hai quai biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏺 1F3FA vò hai quai