🇹🇻 Cờ Tuvalu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Tuvalu
GoogleN/A
TwitterCờ Tuvalu
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Tuvalu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇹🇻 1F1F9 1F1FB Cờ Tuvalu