🇹🇰 Cờ Tokelau

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Tokelau
GoogleN/A
TwitterCờ Tokelau
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Tokelau biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇹🇰 1F1F9 1F1F0 Cờ Tokelau