🇳🇺 Cờ Niue

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Niue
GoogleN/A
TwitterCờ Niue
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Niue biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇳🇺 1F1F3 1F1FA Cờ Niue