🇦🇸 Cờ Samoa thuộc Mỹ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Samoa thuộc Mỹ
GoogleN/A
TwitterCờ Samoa thuộc Mỹ
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Samoa thuộc Mỹ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇦🇸 1F1E6 1F1F8 Cờ Samoa thuộc Mỹ