⚓ Mỏ neo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemỏ neo
GoogleMỏ neo
TwitterMỏ neo
Unicodemỏ neo
Từ đồng nghĩadụng cụ và tàu
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | xe nước

Hình ảnh

Mỏ neo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2693 mỏ neo
⚓️ 2693 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn