⛵ Thuyền buồm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethuyền buồm
GoogleThuyền buồm
TwitterThuyền buồm
Unicodethuyền buồm
Từ đồng nghĩabiển, du thuyền, khu nghỉ dưỡng và thuyền
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | xe nước

Hình ảnh

Thuyền buồm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26F5 thuyền buồm
⛵️ 26F5 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn