⛴️ Phà

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephà
GoogleFerry
TwitterPhà
Unicodephà
Từ đồng nghĩahành khách và thuyền
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | xe nước

Hình ảnh

Phà biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⛴️ 26F4 FE0F phà
26F4 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn