Thực tế kích thước của Sony Xperia Z Ultra

  • độ sâu:6.5mm (0.26Inch)
  • chiều cao:179mm (7.05Inch)
  • trọng lượng:212g (7.48oz)
  • chiều rộng:92mm (3.62Inch)
  • màn hình kích thước:6.4Inch (162.56mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Sony Xperia Z Ultra .