Thực tế kích thước của Sony Xperia C

  • độ sâu:8.88mm (0.35Inch)
  • chiều cao:141.5mm (5.57Inch)
  • trọng lượng:153g (5.4oz)
  • chiều rộng:74.15mm (2.92Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:960 x 540
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Sony Xperia C .