Thực tế kích thước của Sony Xperia M

  • độ sâu:9.3mm (0.37Inch)
  • chiều cao:124.0mm (4.88Inch)
  • trọng lượng:115g (4.06oz)
  • chiều rộng:62.0mm (2.44Inch)
  • màn hình kích thước:4Inch (101.6mm)
  • Độ phân giải:480 x 854
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Sony Xperia M .