Thực tế kích thước của Sony Xperia Z1

  • độ sâu:8.5mm (0.33Inch)
  • chiều cao:144mm (5.67Inch)
  • trọng lượng:169g (5.96oz)
  • chiều rộng:73.9mm (2.91Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Sony Xperia Z1 .