Biểu tượng Lira Thổ Nhĩ Kỳ

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
$¥£
HTML nghĩa là gì
₺
U+20BA
Biểu tượng Lira Thổ Nhĩ Kỳ
Đây là biểu tượng chính thức cho Lira Thổ Nhĩ Kỳ, đồng tiền chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ.

Biểu tượng Lira Thổ Nhĩ Kỳ là gì?

Biểu tượng Lira Thổ Nhĩ Kỳ, được đại diện bằng ₺, là biểu tượng chính thức cho đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ, đơn vị tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ. Lira thường được viết tắt là "TRY".

Biểu tượng ₺ được giới thiệu vào năm 2012 là một biểu tượng đặc biệt cho đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ. Nó là một chữ "L" được thiết kế theo phong cách với hai nét ngang, giống như một chiếc neo.

Hướng dẫn sử dụng biểu tượng Lira Thổ Nhĩ Kỳ

Biểu tượng Lira Thổ Nhĩ Kỳ, được ký hiệu là ₺, đại diện cho đồng tiền chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đề cập đến số tiền, đặc biệt là trong các giao dịch hoặc truyền thông quốc tế, sự rõ ràng là rất quan trọng. Luôn luôn sử dụng mã tiền tệ "TRY" để làm rõ hơn trong ngữ cảnh có nhiều đồng tiền, ví dụ: ₺1,234.56 (TRY) so với €1,000.23 (EUR).

  • Định dạng tiêu chuẩn cho Lira: ₺1,234.56 Định dạng này là tiêu chuẩn ở Thổ Nhĩ Kỳ, với biểu tượng tiền tệ đứng trước số tiền, dấu chấm làm dấu phân cách thập phân và dấu phẩy làm dấu phân cách hàng nghìn.
  • Vị trí của biểu tượng: Tiêu chuẩn: ₺50
  • Dấu phân cách thập phân: Tiêu chuẩn: dấu chấm (₺4.99)
  • Dấu phân cách hàng nghìn: Tiêu chuẩn ở Thổ Nhĩ Kỳ: dấu phẩy (₺1,234.56)
  • Khoảng trống: Tiêu chuẩn: Không khoảng trống giữa biểu tượng và số tiền (₺50)
  • Mã tiền tệ chính thức: Luôn luôn sử dụng "TRY" cho Lira Thổ Nhĩ Kỳ và tránh viết tắt khác.

Lịch sử của Lira Thổ Nhĩ Kỳ

Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nhiều cuộc đổi mới tiền tệ trong lịch sử của mình do lạm phát. Cuộc đổi mới tiền tệ gần đây nhất diễn ra vào năm 2005, khi đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ mới (Yeni Türk Lirası) được giới thiệu với tỷ lệ 1 lira mới = 1.000.000 lira cũ. Năm 2009, từ "mới" đã được bỏ đi và nó trở lại chỉ là Lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Các quốc gia sử dụng Lira Thổ Nhĩ Kỳ

Lira Thổ Nhĩ Kỳ là đồng tiền chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Síp miền Bắc.

Cách gõ biểu tượng Lira Thổ Nhĩ Kỳ bằng phím tắt và mã Alt

  • Trên Windows: Nhiều bàn phím không có mã Alt trực tiếp cho biểu tượng Lira Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, người dùng có thể sao chép nó từ bảng ký tự hoặc nguồn trực tuyến.
  • Trên Mac: Có thể không có phím tắt trực tiếp, vì vậy người dùng có thể cần sử dụng Character Viewer để chèn biểu tượng.
  • Trên nhiều hệ thống Linux: Truy cập bảng ký tự hoặc sử dụng nguồn trực tuyến.
  • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể số ₺.

Hình ảnh của biểu tượng

Biểu tượng Lira Thổ Nhĩ Kỳ