Ký hiệu Bình phương (Bình phương dạng chỉ số)

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
²¹³^
HTML nghĩa là gì
² ²
²
U+B2
Ký hiệu Bình phương
Còn được biết đến với tên gọi Bình phương dạng chỉ số, ký hiệu này thường được sử dụng trong toán học, khoa học, và kỹ thuật để biểu thị phép bình phương của một số hoặc biến.

Ký hiệu Bình phương là gì?

Ký hiệu Bình phương, được biểu diễn bằng ², chủ yếu được sử dụng trong toán học, khoa học, và kỹ thuật để biểu thị phép bình phương của một số hoặc biến.

Công thức và Phép toán liên quan đến Ký hiệu Bình phương

Ký hiệu Bình phương (²) được sử dụng để biểu thị phép bình phương trong toán học, bao gồm việc nhân một số với chính nó. Công thức để biểu thị phép bình phương là:

x² = x × x

Ví dụ về việc sử dụng Ký hiệu Bình phương:

 • Đối với số 2: 2² = 2 × 2 = 4
 • Đối với số 5: 5² = 5 × 5 = 25

Các phương pháp thay thế để biểu diễn Ký hiệu Bình phương

Ngoài các phương pháp truyền thống, có các cách thay thế để biểu diễn Ký hiệu Bình phương trong Google Sheets, Excel, và Google Search:

 • Google Sheets và Excel: Bạn có thể sử dụng ^2 trong công thức để biểu thị phép bình phương. Ví dụ, 3^2 = 9.
 • Google Search: Nếu bạn đang cố gắng sử dụng ký hiệu ² trong tìm kiếm Google, bạn có thể đơn giản gõ "squared" hoặc sử dụng "^2" để biểu diễn khái niệm. Ví dụ, tìm kiếm 3^2 sẽ cho kết quả liên quan đến bình phương của 3.
 • Spotlight (Mac): Bạn có thể sử dụng ^2 để thực hiện phép tính bình phương trực tiếp trong thanh tìm kiếm. Ví dụ, gõ 3^2 sẽ hiển thị kết quả là 9.

Ứng dụng và Cách sử dụng độc đáo của Ký hiệu Bình phương

Ký hiệu Bình phương (²) có nhiều ứng dụng và cách sử dụng độc đáo:

 • Toán học: Biểu thị bình phương của một số hoặc biến.
 • Khoa học: Được sử dụng trong công thức, như (E = mc²), để biểu thị các hạng tử bình phương.
 • Đơn vị đo lường: Được sử dụng trong mô tả đơn vị, như m² cho mét vuông.
 • Định dạng văn bản: Thỉnh thoảng được sử dụng trong văn bản vì lý do phong cách, như viết ngày tháng như "2nd".

Cách gõ Ký hiệu Bình phương bằng phím tắt, mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 0178 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Nhấn Option + 00B2.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 00B2 và nhấn Enter.
 • HTML: Sử dụng thực thể có tên ² hoặc thực thể số ².
 • LaTeX: Để gõ Ký hiệu Bình phương trong LaTeX, sử dụng lệnh ^{2}.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Bình phương