Biểu Tượng Lập Phương (Số Mũ Ba)

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
³¹²^
HTML nghĩa là gì
³ ³
³
U+B3
Biểu Tượng Lập Phương
Còn được gọi là Số Mũ Ba, biểu tượng này thường được sử dụng trong toán học, khoa học và kỹ thuật để chỉ sự lập phương của một số hoặc biến.

Biểu Tượng Lập Phương là gì?

Biểu Tượng Lập Phương, được biểu diễn bằng ³, chủ yếu được sử dụng trong toán học, khoa học và kỹ thuật để biểu thị lập phương của một số hoặc biến.

Công Thức và Các Phép Tính Liên Quan đến Biểu Tượng Lập Phương

Biểu Tượng Lập Phương (³) được sử dụng để biểu thị phép lập phương trong toán học, bao gồm việc nhân một số với chính nó hai lần. Công thức biểu diễn phép lập phương là:

x³ = x × x × x

Ví dụ về việc Sử dụng Biểu Tượng Lập Phương:

 • Với số 2: 2³ = 2 × 2 × 2 = 8
 • Với số 3: 3³ = 3 × 3 × 3 = 27

Các Phương Pháp Thay Thế để Biểu Diễn Biểu Tượng Lập Phương

Ngoài các phương pháp truyền thống, có những cách thay thế để biểu diễn Biểu Tượng Lập Phương trong Google Sheets, Excel, và Google Search:

 • Google Sheets và Excel: Bạn có thể sử dụng ^3 trong công thức để chỉ phép lập phương. Ví dụ, 2^3 = 8.
 • Google Search: Nếu bạn muốn sử dụng biểu tượng ³ trong tìm kiếm Google, bạn có thể gõ đơn giản "cubed" hoặc sử dụng "^3" để biểu diễn khái niệm. Ví dụ, tìm kiếm 2^3 sẽ cho kết quả liên quan đến lập phương của 2.
 • Spotlight (Mac): Bạn có thể sử dụng ^3 để thực hiện phép tính lập phương trực tiếp trong thanh tìm kiếm. Ví dụ, gõ 2^3 sẽ hiển thị kết quả là 8.

Ứng Dụng và Các Sử Dụng Độc Đáo của Biểu Tượng Lập Phương

Biểu Tượng Lập Phương (³) có nhiều ứng dụng và sử dụng độc đáo:

 • Toán học: Biểu thị lập phương của một số hoặc biến.
 • Khoa học: Được sử dụng trong công thức để biểu thị các thuật ngữ lập phương.
 • Đơn vị: Được sử dụng trong mô tả đơn vị, như m³ cho mét khối.
 • Lập trình: Thỉnh thoảng được sử dụng trong mã để biểu diễn các thuật ngữ lập phương.

Cách Gõ Biểu Tượng Lập Phương Bằng Các Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 0179 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Nhấn Option + 00B3.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 00B3 và nhấn Enter.
 • HTML: Sử dụng thực thể có tên ³ hoặc thực thể số ³.
 • LaTeX: Để gõ Biểu Tượng Lập Phương trong LaTeX, sử dụng lệnh ^{3}.

Hình ảnh của biểu tượng

Biểu Tượng Lập Phương