Dấu Shekel

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
$¥£
HTML nghĩa là gì
₪
U+20AA
Dấu Shekel
Đây là biểu tượng chính thức cho shekel, đơn vị tiền tệ chính thức của Israel.

Dấu Shekel là gì?

Dấu shekel, được biểu thị bằng ₪, là biểu tượng chính thức cho shekel, đơn vị tiền tệ của Israel. Shekel thường được gọi đơn giản là "shekel" và được viết tắt là "ILS".

Hướng dẫn sử dụng dấu Shekel ở Israel

Dấu Shekel, biểu thị bằng ₪, đại diện cho đơn vị tiền tệ chính thức của Israel. Khi nói về số tiền, đặc biệt là trong giao dịch hoặc giao tiếp quốc tế, sự rõ ràng là rất quan trọng. Luôn sử dụng mã tiền "ILS" để rõ ràng hơn trong ngữ cảnh có nhiều đơn vị tiền tệ, ví dụ: ₪1,234.56 (ILS) so với €1,000.23 (EUR).

  • Định dạng chuẩn cho Shekels: ₪1,234.56 Định dạng này là chuẩn ở Israel, với biểu tượng tiền tệ đứng trước số tiền, dấu chấm làm phân tách thập phân và dấu phẩy để phân tách hàng nghìn.
  • Vị trí của biểu tượng: Chuẩn: ₪50
  • Dấu phân tách thập phân: Chuẩn: dấu chấm (₪4.99)
  • Dấu phân tách hàng nghìn: Chuẩn ở Israel: dấu phẩy (₪1,234.56)
  • Khoảng trắng: Chuẩn: Không có khoảng trắng giữa biểu tượng và số tiền (₪50)
  • Mã tiền chính thức: Luôn sử dụng "ILS" cho shekel và tránh các từ viết tắt khác.

Ghi chú lịch sử về Shekel

Thuật ngữ "shekel" xuất phát từ thời cổ đại và được sử dụng như một đơn vị khối lượng tương đương với một gam ngày nay. Shekel hiện đại, được biết đến là Shekel Israel mới (NIS), được giới thiệu vào năm 1985, thay thế shekel cũ với tỷ lệ 1.000 shekel cũ đổi 1 shekel mới.

Cách gõ Dấu Shekel bằng các phím tắt và mã Alt trên bàn phím

  • Trên Windows: Giữ phím Alt và gõ mã phù hợp trên bàn phím số, sau đó nhả phím Alt. (Mã cụ thể có thể thay đổi tùy theo bố cục bàn phím và cài đặt ngôn ngữ.)
  • Trên Mac: Kiểm tra bố cục bàn phím cụ thể hoặc sử dụng Character Viewer.
  • Trên nhiều hệ thống Linux: Kiểm tra các phím tắt bàn phím cụ thể dựa trên môi trường desktop.
  • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể có tên &sheqel; hoặc thực thể số ₪.

Hình ảnh của biểu tượng

Dấu Shekel