Ký hiệu Rúp Nga

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
$¥
HTML nghĩa là gì
₽
U+20BD
Ký hiệu Rúp Nga
Đây là ký hiệu chính thức của Rúp Nga, đơn vị tiền tệ chính thức của Liên bang Nga.

Ký hiệu Rúp Nga là gì?

Ký hiệu Rúp Nga, được biểu diễn bằng ₽, là ký hiệu chính thức cho Rúp Nga, đơn vị tiền tệ của Liên bang Nga. Rúp thường được gọi đơn giản là "rúp" và được viết tắt là "RUB".

Rúp có lịch sử lâu đời, trở lại từ thế kỷ 13. Rúp hiện đại đã được thiết lập sau sự sụp đổ của Liên Xô và đã trải qua nhiều thay đổi về ký hiệu và giá trị kể từ đó.

Hướng dẫn sử dụng Ký hiệu Rúp Nga

Ký hiệu Rúp Nga, được biểu diễn là ₽, đại diện cho đơn vị tiền tệ chính thức của Liên bang Nga. Khi tham chiếu đến số tiền, đặc biệt trong giao dịch hoặc giao tiếp quốc tế, sự rõ ràng là rất quan trọng. Luôn sử dụng mã tiền tệ "RUB" để tăng tính rõ ràng trong các ngữ cảnh với nhiều loại tiền tệ, ví dụ, 1,234.56₽ (RUB) so với €1,000.23 (EUR).

  • Định dạng tiêu chuẩn cho Rúp: 1,234.56₽ Định dạng này là tiêu chuẩn ở Nga, với ký hiệu tiền tệ sau số tiền, dấu chấm là dấu phân cách thập phân, và dấu phẩy là dấu phân cách hàng nghìn.
  • Vị trí Ký hiệu: Tiêu chuẩn ở Nga: 50₽
  • Dấu phân cách thập phân: Tiêu chuẩn: dấu chấm làm dấu phân cách thập phân (4.99₽)
  • Dấu phân cách hàng nghìn: Tiêu chuẩn ở Nga: dấu phẩy (1,234.56₽)
  • Khoảng cách: Tiêu chuẩn: Không có khoảng trắng giữa ký hiệu và số tiền (50₽)
  • Mã tiền tệ chính thức: Luôn sử dụng "RUB" cho Rúp Nga và tránh các viết tắt khác.

Làm thế nào để gõ Ký hiệu Rúp Nga bằng các phím tắt và mã Alt

  • Trên Windows: Giữ phím Alt và gõ 0084 hoặc 1025 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Trên Mac: Sử dụng chế độ xem ký tự để tìm kiếm ký hiệu.
  • Trên nhiều hệ thống Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 20bd và nhấn Enter.
  • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể số ₽.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Rúp Nga