Ký Hiệu Phần Nghìn

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
%
HTML nghĩa là gì
‰
‰
U+2030
Ký Hiệu Phần Nghìn Mặc Định
Đây là ký hiệu phần nghìn tiêu chuẩn được sử dụng để biểu thị phần nghìn (1/1000) trong các ngữ cảnh khác nhau, như thống kê, toán học và tài chính.

Phần Nghìn là gì?

Ký hiệu phần nghìn, được biểu thị là ‰, được sử dụng để chỉ phần nghìn, hoặc 1/1000. Nó phục vụ như một hình thức cụ thể hơn của ký hiệu phần trăm (%), biểu thị phần trăm. Ví dụ, mức thuế có thể là 15‰, có nghĩa là 15 phần trên mỗi nghìn, hoặc 15 trên 1000.

Để hiểu sâu hơn về ký hiệu phần nghìn, hữu ích khi biết cách chuyển đổi các giá trị này thành số thập phân hoặc phần trăm. Sử dụng các công thức sau:

Dạng Thập Phân = (Giá Trị Phần Nghìn) / 1000

Ví dụ, để chuyển đổi mức thuế 15‰ thành dạng thập phân, bạn sẽ thực hiện phép tính sau:

Dạng Thập Phân = 15 / 1000 = 0.015

Nếu bạn muốn chuyển đổi thành phần trăm, bạn có thể sử dụng công thức này:

Dạng Phần Trăm = (Giá Trị Phần Nghìn) / 10

Sử dụng công thức này, chuyển đổi 15‰ thành phần trăm sẽ trông như thế này:

Dạng Phần Trăm = 15 / 10 = 1.5%

Cách Sử Dụng Ký Hiệu Phần Nghìn

Ký hiệu phần nghìn được sử dụng một cách trực tiếp, ngay sau số mà nó chỉnh sửa. Một số cách sử dụng phổ biến bao gồm:

  • Trong thống kê: một sự tăng 5‰ trong tốc độ tăng dân số (tương đương với 0.5%).
  • Trong tài chính: một phí 2‰ cho một giao dịch tài chính (tương đương với 0.2%).
  • Trong khoa học: nồng độ 300‰ của một nguyên tố nhất định (tương đương với 30%).

Cách Gõ Ký Hiệu Phần Nghìn Bằng Phím Tắt và Mã Alt

  • Trên Windows: Giữ phím Alt trên bàn phím và gõ 0137 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Trên Mac: Ký hiệu này không trực tiếp truy cập được thông qua phím tắt đơn giản trên hệ thống Mac. Bạn có thể sao chép và dán nó hoặc sử dụng Trình Xem Ký Tự để tìm nó.
  • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể tên ‰ hoặc thực thể số ‰.
  • Trong LaTeX: Để đặt ký hiệu phần nghìn trong LaTeX, bạn có thể sử dụng lệnh \textperthousand trong chế độ văn bản.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký Hiệu Phần Nghìn Mặc Định