Ký Hiệu Phần Mười Nghìn (Basis Point)

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
%
HTML nghĩa là gì
‱
U+2031
Ký Hiệu Phần Mười Nghìn Mặc Định (Basis Point)
Đây là ký hiệu tiêu chuẩn được sử dụng để biểu thị phần mười nghìn (1/10000) hoặc basis points trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, như tài chính, thống kê và toán học.

Ký Hiệu Phần Mười Nghìn (Basis Point) là gì?

Ký hiệu phần mười nghìn, được biểu thị dưới dạng ‱, được sử dụng để biểu thị phần mười nghìn, hoặc 1/10000. Trong tài chính, nó thường được gọi là basis point. Ví dụ, một sự thay đổi về lãi suất có thể là 50‱, nghĩa là 50 phần mỗi mười nghìn, hoặc 50 trong số 10000.

Để hiểu rõ hơn về ký hiệu này, hữu ích khi biết cách chuyển đổi các giá trị này thành số thập phân hoặc phần trăm. Sử dụng các công thức sau:

Dạng Thập Phân = (Giá Trị Phần Mười Nghìn) / 10000

Dạng Phần Trăm = (Giá Trị Phần Mười Nghìn) / 100

Bảng Chuyển Đổi Điểm Cơ Sở Phổ Biến

Điểm Cơ Sở (‱) Dạng Thập Phân Dạng Phần Trăm (%)
25‱ 0.0025 0.25%
50‱ 0.005 0.5%
100‱ 0.01 1%

Sử Dụng và Hiểu Ký Hiệu Phần Mười Nghìn (Basis Point) trong Nhiều Ngữ Cảnh

Ký hiệu này được sử dụng một cách trực quan, trực tiếp sau số mà nó sửa đổi. Một số ví dụ phổ biến bao gồm một sự thay đổi 25‱ trong lãi suất tài chính (tương đương với 0.25%) hoặc một sự giảm 10‱ trong tỷ lệ thất nghiệp trong thống kê (tương đương với 0.1%).

Trong ngành tài chính, ký hiệu phần mười nghìn thường được sử dụng để mô tả những thay đổi nhỏ trong lãi suất, tỷ giá hối đoái, và dẫn xuất tài chính. Những thay đổi này thường được gọi là điểm cơ sở. Ví dụ, xem xét một tình huống giả định nơi Cục Dự trữ Liên bang quyết định thay đổi lãi suất. Nếu thông báo nói rằng có một sự tăng 25‱ (basis point), điều này có nghĩa là lãi suất sẽ tăng lên 0.25%. Ví dụ, nếu lãi suất hiện tại là 1%, nó sẽ được điều chỉnh lên 1.25%.

Cách Đánh Ký Hiệu Phần Mười Nghìn (Basis Point) Bằng Các Phím Tắt và Mã Alt

  • Trên Windows: Giữ phím Alt và gõ 8241 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Trên Mac: Ký hiệu này không trực tiếp truy cập được thông qua một phím tắt đơn giản trên hệ thống Mac. Bạn có thể sao chép và dán nó hoặc sử dụng Character Viewer để tìm nó.
  • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể số ‱.
  • Trong LaTeX: Để đánh ký hiệu phần mười nghìn trong LaTeX, bạn có thể sử dụng lệnh \textpertenthousand trong chế độ văn bản.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký Hiệu Phần Mười Nghìn Mặc Định (Basis Point)