Dấu Naira

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
$¥£
HTML nghĩa là gì
₦
U+20A6
Dấu Naira
Đây là biểu tượng chính thức cho đồng naira, đơn vị tiền tệ chính thức của Nigeria.

Dấu Naira là gì?

Dấu Naira, được biểu thị bằng ₦, là biểu tượng chính thức cho đồng naira, tiền tệ của Nigeria. Naira thường được gọi đơn giản là "naira" và được viết tắt là "NGN".

Hướng dẫn sử dụng Dấu Naira ở Nigeria

Dấu Naira, được ký hiệu là ₦, đại diện cho đồng tiền chính thức của Nigeria. Khi đề cập đến số tiền, đặc biệt là trong giao dịch hoặc truyền thông quốc tế, rõ ràng là rất quan trọng. Luôn sử dụng mã tiền tệ "NGN" để làm rõ hơn trong ngữ cảnh có nhiều loại tiền tệ, ví dụ: ₦1,234.56 (NGN) so với €1,000.23 (EUR).

  • Định dạng chuẩn cho Naira: ₦1,234.56 Định dạng này là chuẩn tại Nigeria, với ký hiệu tiền tệ đứng trước số tiền, dấu chấm làm dấu phân cách thập phân và dấu phẩy để phân cách hàng nghìn.
  • Vị trí ký hiệu: Chuẩn: ₦50
  • Dấu phân cách thập phân: Chuẩn: dấu chấm (₦4.99)
  • Dấu phân cách hàng nghìn: Chuẩn tại Nigeria: dấu phẩy (₦1,234.56)
  • Khoảng cách: Chuẩn: Không cách nào giữa ký hiệu và số tiền (₦50)
  • Mã tiền tệ chính thức: Luôn sử dụng "NGN" cho naira và tránh viết tắt khác.

Lưu ý lịch sử về Naira

Naira được giới thiệu vào ngày 1 tháng 1 năm 1973, thay thế đồng bảng với tỷ lệ 2 naira = 1 bảng. Điều này khiến Nigeria trở thành quốc gia cuối cùng bỏ hệ thống tiền tệ £sd. Tiền xu được giới thiệu vào năm 1973 với các mệnh giá ½, 1, 5, 10 và 25 kobo. Tiền giấy cũng được giới thiệu vào năm 1973 với các mệnh giá 50 kobo, 1, 5, 10 và 20 naira.

Hình ảnh của biểu tượng

Dấu Naira